موضوع ماده ۴۵ قانون امور گمرکی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل


محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی


تاریخ : 1400/03/29


شماره قانون: 1400/408658


عنوان قانون :

ماده ۴۵ قانون امور گمرکی
متن کامل قانون:
📌 چگونگی اقدام در انجام تشریفات گمرکی در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا مستلزم مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد – موضوع ماده ۴۵ قانون امور گمرکی


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.