نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

نوع قانون : قانون و دستورالعمل
محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ : 1399/02/15
شماره قانون: 200/99/505
عنوان قانون :نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
متن کامل قانون:
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۵ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.