نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی در اجرای بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور(دستورالعمل شماره200/1400/503 )

نوع قانون : سایر

محل صدور : وزارت امور اقتصاد دارایی سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ :1400/02/01

عنوان قانون :نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی در اجرای بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل
متن کامل قانون:

در لینک زیر درج شده است.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.