نرخ تورم کالاهای صادراتی 42 واحد درصد رشد کرد

مرکز آمار ایران اعلام کرد:‌ تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۹ برابر با ١٧٢,٢ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه­ پاییز ۹۹، ۴٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل ٣٣,٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٣٩٩ (برابر با ۴٢.۶ درصد) حدود ٩.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ١٣٩۵ (سال پایه) استفاده شده است.

روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد.

نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می­شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص ­فصل زمستان ١٣٩٩ از داده­ های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن­ها بایستی با ملاحظه انجام شود.

شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه­ داده­ های قطعی سال ١٣٩٩توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل ٣٣,٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٣٩٩ (برابر با ۴٢.۶ درصد) حدود ٩.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل،  ٧.٢ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ‌١٣٩٩ (برابر با ١.٠ درصد) حدود ۶.٢  واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه» ( ٠,٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (۶۶.۴ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» (‌٣.۶- درصد) می­ باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢٩,٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز ١٣٩٩ (برابر با ٢٠٩.١ درصد) ٢٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧.٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز ١٣٩٩ (برابر با ۴.٩  درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (٧۶,۶ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …» (۶۶۵.٧ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ١٧٢,٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ پاییز ١٣٩٩ (برابر با ١٣٠.٢ درصد) ۴٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٢.٨ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی پاییز ١٣٩٩ (برابر با ٠.٠ درصد) حدود ٢.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و… و.» (۶١,٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …» (۶١٩.۴ درصد) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.