هیات علمی دانشگاهها هم می‌توانند از این پس کارت بازرگانی بگیرند

دولت بنا به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، اعضای هیات های علمی دانشگاهها را جهت دریافت کارت بازرگانی مجاز دانست.

هیئت وزیران در جلسه ۳ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و در راستای سیاست های خود مبنی بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری سازی نتایح پژوهش ها از طریق حمایت از حضور اعضای هیئت علمی در شرکت های دانش بنیان، با اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص نحوه و شرایط صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، مدیران عامل شرکت های تعاونی، شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و همچنین «اعضای هیات علمی دانشگاه ها» از شرط مندرج در آیین نامه یاد شده برای صدور کارت بازرگانی مبنی بر عدم اشتغال تمام وقت در وزارت‌خانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه مستثنی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.