واردات مواد اولیه خارجی گروه 4 توسط شرکت های تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : گمرک
تاریخ : 1399/03/27
شماره قانون: 308595
عنوان قانون : واردات مواد اولیه خارجی گروه 4 توسط شرکت های تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
متن کامل قانون: بخشنامه واردات مواد اولیه خارجی گروه 4 توسط شرکت های تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی نامه شماره 308595 مورخ 1399/03/27 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.