پرداخت ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی

براساس اعلام بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در چهار ماهه ابتدای امسال به بخش‌های اقتصادی ۷۰۱ هزار میلیارد تومان بود که در برابر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال گذشته، جهش قابل توجهی داشته است.

به گزارش روز شنبه بانک مرکزی، این بانک جزئیات پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را منتشر کرد.  

براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی چهار ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۴۷۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۸.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دوره مذکور نیز ۱۷۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۵.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی است.  منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش برابر ۴۷۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. 
براساس این گزارش از ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۷ درصد آن برابر ۱۷۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ هزار میلیارد ریال بوده است. 

پرداخت ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.