کالاهای صادراتی بازهم گران شدند

افزایش قیمت کالاهای صادراتی گرچه نسبت به قبل کند تر شده ولی در بهار امسال نسبت به پارسال بیش از ۱۹۳ درصد افزایش داشته است.

قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. 

مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش از وضعیت تورم کالاهای صادراتی در بهار امسال را منتشر کرده است.

تورم نقطه به نقطه به ۱۹۳ درصد رسید 

بر اساس این گزارش، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩٣,١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٩ ( برابر با ٢٢٩.٨ درصد)  ٣۶.٨ واحد درصد کاهش داشته است. 

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٩ ( برابر با ٧.٨ درصد) ۴.٩ واحد درصد افزایش داشته است. 

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» ( ۶٠,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه­ های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» ( ۴١٧.٨ درصد) است.

  تورم سالانه هم بالا  ۱۹۳ درصد  

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ برابر با ١٩٣,٩ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه­ ی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ١٧٢.٢ درصد) ٢١.٧ واحد درصد افزایش داشته است. 

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ برابر با ۶.٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٢.٨ درصد) حدود ۴.١ واحد درصد افزایش داشته است. 

در گروه­ های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» ( ۶٩,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و …» ( ۴٨٩.٨ درصد) است.

از تورم فصلی چه خبر؟

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل قبل ١٣,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٠ درصد) حدود ١٩.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل قبل،  ٣.٣ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٧.٢ درصد) حدود ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است. 

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها و…» ( ٠,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه­ های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (۶٩.۴ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» ( ‌١.۵- درصد) است./ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.