کاهش عوارض صادراتی مرغ

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/03/18
شماره قانون: 60/69170
عنوان قانون : کاهش عوارض صادراتی مرغ
متن کامل قانون: بخشنامه کاهش عوارض صادراتی مرغ به 1500 تومان تا پایان تیرماه سال جاری (1399) توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد.
  
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.