۷۹ درصد زعفران به پنج کشور صادر شد

لطیفی گفت: در سال 99 بیش از 324 تن زعفران با ارزش بیش از 190 میلیون دلار به 60کشور صادر شد که پنج کشور هنگ کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستان، 79درصد وزن و 78درصد ارزش کل صادرات این محصول ایرانی را به خود اختصاص دادند.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت:324هزار و 589 کیلوگرم طلای سرخ، در سال گذشته به 60 کشور دنیا به ارزش  190میلیون و 323 هزار و 306 دلار صادر شده است.

وی افزود: هنگ کنگ، اولین مقصد زعفران ایرانی در سال گذشته  بود که  74هزار و 578 کیلوگرم  زعفران به ارزش 46 میلیون و 626هزار و 216 دلار  را خریداری کرده است که 23درصد وزن و 24.5درصد ارزش کل زعفران صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است.

سخنگوی گمرک در خصوص دیگر کشورهای خریدار زعفران ایرانی توضیح داد: امارات با خرید 59هزار و 791کیلوگرم به ارزش 33میلیون و 942هزار و 27دلار و سهم 18.4درصد وزن و 17.8درصد ارزش دومین خریدار زعفران ایرانی در سال 99بود و پس از آن اسپانیا با 49هزار و 25کیلوگرم و ارزش 26میلیون و 440هزار و 313دلار و سهم وزنی 15درصدی و ارزش حدودا 14درصدی  کشور سوم بوده است.

وی افزود:چین با  خرید چهل هزار و 139کیلوگرم زعفران به ارزش 22میلیون و  504هزار و 440دلار و سهم 12.3درصدی وزن و 11.8درصدی ارزش در جایگاه چهارم و نهایتا افغانستان با خرید 33هزار و 781کیلوگرم زعفران به ارزش 19میلیون و 168هزار و 608دلار پنجمین کشور خریدار زعفران ایرانی، با سهم خرید 10.4درصدی وزن و 10درصدی ارزش کل زعفران صادر شده کشور در سال 99 بوده است.

لطیفی در پایان افزود: باوجود صادرات زعفران به 60کشور دنیا، پنج کشور هنگ کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستان، 257هزار و 314کیلوگرم زعفران  به ارزش 148میلیون و 681هزار و 604دلار را خریداری کردند که 79 درصد وزن و 78درصد ارزش کل صادرات این کالا در سال گذشته بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.