۹۵ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده متعلق به خرداد ماه است

طبق آمار طی سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر سه میلیون و ۲۱۶ هزار تن صادرات اقلام فولادی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت فولادی و شمش فولاد اکثرا کاهشی رقم خورده و تنها در مقاطع تخت و شمش فولادی، صادرات بیشتر شده است؛ ضمن اینکه برخلاف آنکه طی دوماهه ابتدایی، صادرات آهن اسفنجی صفر بوده اما در آمار سه ماهه صادرات ۹۵ هزار تنی ثبت شده که مربوط به خرداد ماه است.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، طی سه ماهه نخست امسال ۱۰۲ هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده است که نسبت به ۸۹ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

پس از آن در بهار امسال، یک میلیون و ۹۰۳ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت یک میلیون و ۶۱۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۸ درصدی داشته و بیشترین میزان صادرات فولادی‌ها به لحاظ وزنی و درصد افزایش ثبت کرده است.  

در مقابل مجموع مقاطع طویل، محصولات فولادی و آهن اسفنجی صادر شده در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در سه ماهه امسال به ۵۰۷ هزار تن رسیده که نسبت به ۷۸۴ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد افت داشته است.

همچنین میزان صادرات محصولات فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر ۶۰۹ هزار تن ثبت شده که در مقایسه با ۸۷۳ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کمتر است.

در نهایت آهن اسفنجی نیز با افت ۷۰ درصدی صادرات در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۹۵ هزار تن رسیده است. در سه ماهه نخست سال گذشته ۳۲۱ هزار تن صادرات آهن اسفنجی ثبت شده است. باتوجه به اینکه ظرف فروردین و اردیبهشت ماه صادرات آهن اسفنجی نداشتیم، بنابراین کل حجم صادرات این محصول مربوط به خرداد ماه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.