پوستر

محصولات

توضیحات

  • صادرکننده برتر سالهای 98،97،96،95 در استان قزوین
  • دارای گواهینامه های  ISO 9001 , ISO 22000 , ISO 17025 و گواهینامه تحقیق و توسعه (R&D)
  • اولین موسس پایانه صادراتی کشاورزی در منطقه