راهنمای گام به گام اخذ و استفاده از گواهی امضای الکترونیک (توکن)

نوع قانون : سایر
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/04/21
عنوان قانون :راهنمای گام به گام اخذ و استفاده از گواهی امضای الکترونیک (توکن)
متن کامل قانون:
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.