احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور

نوع قانون : سایر
محل صدور : مؤسسه داوری دیبا
تاریخ :
عنوان قانون : احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
متن کامل قانون:
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
به انضمام نکات مهم قانون پایانه های فروشگاهی
سایر احکام مالیاتی مجری در سال 14

 
منبع: مؤسسه داوری دیبا
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.