60میلیون دلار زعفران صادر شد/ چین، اسپانیا و امارات بزرگترین خریداران زعفران فله ایران

سخنگوی گمرک گفت: در هفت ماه نخست امسال نزدیک به 121تن زعفران به ارزش 60میلیون و 174هزار و 587دلار به 60کشور دنیا صادر شد.

سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک اظهار داشت: 120هزار و 462کیلوگرم انواع زعفران در بسته بندی های کمتر از 10گرم، از 10گرم تا 30 گرم و بالای 30گرم در این مدت صادر شده است که 75هزار و 543کیلوگرم آن در بسته های بیشتر از 30 گرم (فله)، 30هزار و 22کیلوگرم در بسته های زیر 10گرم و 14هزار و 897کیلوگرم نیز در بسته های 10تا 30گرم بوده است.

وی افزود: 37میلیون و 358هزار و 490دلار زعفران در بسته های بالای 30 گرم به 51کشور صادر شده که چین با خرید 24هزار و 519کیلوگرم به ارزش 13میلیون و 359هزار و 746دلار در رتبه نخست خرید زعفران فله، اسپانیا با 17هزار و 606کیلوگرم و به ارزش هفت میلیون و 567هزار و 570دلار در رتبه دوم و امارات با 11هزار و 825کیلوگرم به ارزش پنج میلیون و 794هزار و 821دلار در رتبه سوم قرار دارند.

لطیفی در ادامه توضیح داد: در این هفت ماه، 15میلیون و 331هزار و 200دلار زعفران در بسته های زیر 10گرم به 52کشور دنیا صادر شده که چین باخرید چهار میلیون 316هزار و 466دلار، اسپانیا با دو میلیون 430 هزار 252دلار، امارات با دو میلیون و 178هزار و 302دلار،افغانستان با یک میلیون و 821هزار و 10دلار و کویت با 784هزار 265دلار پنج کشور اول خرید زعفران در بسته های زیر 10گرم بودند.

لطیفی گفت: هفت میلیون و 50هزار و 940 دلار زعفران نیز در بسته های 10تا 30 گرم در هفت ماه اول سال، صادر شده که امارات با پنج میلیون و 156هزار و 878دلار، چین با 590هزار و 579دلار، هنگ کنگ با 325هزار و 906دلار، قطر با 230هزار و 173دلار و ایتالیا با 122هزار و 626دلار پنج کشور اول خرید زعفران در این نوع بسته بندی بودند.

سخنگوی گمرک افزود: در این مدت 359کیلوگرم پودر زعفران در بسته های زیر 10 گرم و 10 تا 30 گرم به ارزش 433هزار و 957دلار به 17کشور صادر شد که سوئد، اسپانیا، آلمان، امارات و ایتالیا در صدر کشورهای خریدار قرار دارند.

لطیفی در ادامه در خصوص صادرات زعفران در سال 99گفت: در سال گذشته نیز 424هزار و 429کیلوگرم زعفران به ارزش 190میلیون و 128هزار و 559دلار و 550کیلوگرم پودر زعفران به ارزش 674هزار و 965دلار از کشورمان به سایر کشورها صادر شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.