در خصوص رفع موانع تولید و صادرات و تحقق شعار سال

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران

تاریخ :1400/02/25

عنوان قانون :در خصوص رفع موانع تولید و صادرات و تحقق شعار سال
متن کامل قانون:

بخشنامه معاونت حقوقی گمرک ایران در خصوص لزوم تنقیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها در جهت رفع موانع تولید و صادرات و تحقق شعار سال و تعیین تکلیف پرونده های قضایی موجود در محاکم و مراجع قضایی

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.