رفع ممنوعیت صادرات پاکت کاغذی سیمان

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/02/26

عنوان قانون :رفع ممنوعیت صادرات پاکت کاغذی سیمان
متن کامل قانون:

ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات پاکت کاغذی سیمان ذیل ردیف تعرفه 48193000 و 48194000

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.