اتاق ایران و شرق آفریقا

اتاق ایران و شرق آفریقا رئیس: حسن خسروجردی نایب رئیس اول: مسعود برهمن نایب رئیس دوم: پرویز کرباسی خزانه دار: مصطفی میرمحمدصادقی دبیر کل: محمدرضا فقیهی آدرس: آبادان، خیابان طالقانی، …

بیشتر

اتاق ها و کمیته های مشترک

  اتاق ها و کمیته های مشترک   اتاق ایران و شرق آفریقا اتاق ایران و امارات اتاق ایران و اتریش اتاق ایران و استرالیا اتاق ایران و ایتالیا اتاق …

بیشتر

آبادان

اطلاعات اتاق آبادان رئیس: غلامرضا اکبری زاده دبیر اجرایی: – مدیر روابط عمومی: – آدرس: آبادان، خیابان طالقانی، روبروی بانک ملی مرکزی، شماره ۲۸۷ تلفن: ۱ – ۵۳۲۲۹۰۴۰ (۰۶۱) نمابر: …

بیشتر

معرفی دبیر اتحادیه

سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////سلام/////

بیشتر

اساسنامه اتحادیه

اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین  ماده1-اهداف وموضوع فعالیت: به منظور ساماندهی صادرات کالا و خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر …

بیشتر