اهداء لوح به عضوهیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان قزوین

در راستای همکاری در تدوین و گردآوری کتاب کارآفرینان برتر استان قزوین به آقای مهندس پازوکی عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان قزوین ، لوح تقدیری توسط آقای کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین اهداء شد.

بیشتر