تبعات تصمیم جدید بانک مرکزی برای خرید مستقیم ارز صادراتی/آیا باز هم فصل صادرات با کارت بازرگانی کارتن خوابها خواهد رسید؟

بانک مرکزی اعلام کرده که از این پس، خود راسا ارز صادراتی را خواهد خرید و آن را به واردکنندگان واگذار خواهد کرد، تصمیمی که به گفته فعالان اقتصادی تبعاتی …

بیشتر