رفع ممنوعیت واردات برنج

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاریخ :1400/08/19 عنوان قانون : رفع ممنوعیت واردات برنج متن کامل قانون: اطلاعات کامل در لینک ذیل …

بیشتر

رتبه بندی صادرکنندگان

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاریخ :1400/06/14 عنوان قانون : رتبه بندی صادرکنندگان متن کامل قانون: شیوه نامه ارزیابی شاخص های رتبه …

بیشتر

موز – واردات در مقابل صادرات

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/19 عنوان قانون : موز – واردات در مقابل صادرات متن کامل قانون: 🔹️ نامه معاون فنی …

بیشتر