رفع ممنوعیت واردات برنج

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاریخ :1400/08/19 عنوان قانون : رفع ممنوعیت واردات برنج متن کامل قانون: اطلاعات کامل در لینک ذیل …

بیشتر

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/08/17 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی متن کامل قانون: ️معرفی یک شرکت مجاز به صادرات محصول تولیدی …

بیشتر

️تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :سازمان امور مالیاتی تاریخ :1400/08/22 عنوان قانون :️تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده …

بیشتر