ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/05/06 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی متن کامل قانون: 🔹️معرفی شرکتهای تولیدکننده جهت صادرات گرید های جدید …

بیشتر

ساماندهی صادرات محصولات فولادی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/05/04 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات فولادی متن کامل قانون: 🔹اعلام فهرست واحد‌های مجاز به صادرات محصولات فولادی …

بیشتر

موافقت کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی با انجام تشریفات واردات از محل سهمیه سالانه پس از تاریخ پروانه صادراتی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی تاریخ : 1400/04/28 شماره قانون: 1400/560665 عنوان قانون : موافقت کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی …

بیشتر

تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی به لحاظ مشابهت ظاهری با اقلام موضوع ضمیمه ۱ کتاب مقررات صادرات و واردات

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی تاریخ : 1400/04/22 شماره قانون: 1400/529866 عنوان قانون : 📌 تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی …

بیشتر