نحوه اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص ترخیص کالاهای رسوبی از بنادر و گمرکات کشور در سامانه جامع امور گمرکی

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/08/21 شماره قانون: 996473 عنوان قانون : نحوه اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص ترخیص کالاهای رسوبی از بنادر …

بیشتر