کمیته مشترک ایران و فنلاند

  کمیته مشترک ایران و فنلاند   رئیس: غلامحسین جمیلی نایب رئیس : محسن مخبری نماینده اتاق: مریم بهروزی  آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵  …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و لهستان

  کمیته مشترک ایران و لهستان   رئیس:  بنامولایی نایب رئیس : مهران فکری  نماینده اتاق:  نرجس امینی آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵  تلفن: …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و ژاپن

  کمیته مشترک ایران و ژاپن   رئیس: بهرام شکوری نایب رئیس : علی محسنی نژاد نماینده اتاق: نیلوفر اسدی آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و چک

  کمیته مشترک ایران و چک   رئیس:  قدکی نایب رئیس :  امین فرطوسی نماینده اتاق: نرجس امینی آدرس: تهران- خیابان طالقاتی- شماره 175 – ساختمان شمالی  تلفن: 85732362 (021)   …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و آفریقای جنوبی

  کمیته مشترک ایران و آفریقای جنوبی   رئیس:  بابک هدایتی نایب رئیس : حامد خلیلی نماینده اتاق: بیتا خسروجردی آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و لبنان

  کمیته مشترک ایران و لبنان   رئیس:  امیر تقدسی  نایب رئیس : فیاض نماینده اتاق:  احمد حاتم زاده آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵  …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و دانمارک

  کمیته مشترک ایران و دانمارک   رئیس: پرهام رضائی نایب رئیس : بقایی نماینده اتاق: مهدی ساعتچی آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵  تلفن: …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و بلغارستان

  کمیته مشترک ایران و بلغارستان   رئیس: سعید هادئی نایب رئیس : فرشاد ایزک شیری نماینده اتاق: حامد میرشریفیان  آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و رومانی

  کمیته مشترک ایران و رومانی   رئیس:  سید محسن ضوئی نایب رئیس : سید محسن میرصدری نماینده اتاق: مریم بهروزی آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، …

بیشتر

کمیته مشترک ایران و نروژ

  کمیته مشترک ایران و نروژ   رئیس: حیدری نایب رئیس : – نماینده اتاق: – آدرس: تهران-خیابان دستگردی(ظفر)-نبش خیابان شمس تبریزی-شماره 148-طبقه4-واحد یک تلفن: 26421987 (021)   نمابر: – پست …

بیشتر