ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/06/17 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی متن کامل قانون: 🔹️معرفی شرکت های مجاز به صادرات محصول تولیدی …

بیشتر

رتبه بندی صادرکنندگان

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاریخ :1400/06/14 عنوان قانون : رتبه بندی صادرکنندگان متن کامل قانون: شیوه نامه ارزیابی شاخص های رتبه …

بیشتر

ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/06/10 عنوان قانون :ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم متن کامل قانون: ️🔹️تمدید مهلت صادرات شمش آلومینیوم اصلی و آلیاژی …

بیشتر

ارسال نتایج استاندارد سازی شده محصولات تولیدی برخی شرکت‌های تولیدکننده فرآورده های نفتی جهت صادرات فرآورده های نفتی تولیدی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/06/03 عنوان قانون :ارسال نتایج استاندارد سازی شده محصولات تولیدی برخی شرکت‌های تولیدکننده فرآورده های نفتی جهت صادرات …

بیشتر

ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/06/06 عنوان قانون :ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات روغن کنجد متن کامل قانون: ️🔹صادرات روغن کنجد پس از اعلام …

بیشتر

ساماندهی صادرات شمش فولادی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/06/06 عنوان قانون :ساماندهی صادرات شمش فولادی متن کامل قانون: ️🔹️فهرست واحد‌های مجاز به صادرات بمدت سه ماه …

بیشتر