تسلیم اظهارنامه‌ها و اوراق مالیاتی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :معاونت فنی و حقوقی مالیاتی تاریخ :1400/04/24 عنوان قانون :تسلیم اظهارنامه‌ها و اوراق مالیاتی متن کامل قانون: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت …

بیشتر

ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/21 عنوان قانون :ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی متن کامل قانون: 🔹اعلام برخی تولیدکنندگان مجاز به صادرات مواد …

بیشتر

ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/19 عنوان قانون :ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی متن کامل قانون: اعلام برخی تولیدکنندگان مجاز به صادرات مواد …

بیشتر

نحوه رسیدگی به ارزش کالای قاچاق ورودی و صدوری و چگونگی رسیدگی به اعتراضات در دفتر ارزش و ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/13 عنوان قانون :نحوه رسیدگی به ارزش کالای قاچاق ورودی و صدوری و چگونگی رسیدگی به اعتراضات …

بیشتر

ابلاغ فهرست ۵۸ ردیف تعرفه کالاهایی که در مراحل ثبت سفارش و ترخیص نیاز به اخذ مجوز فنی موضوع بند چ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی دارند

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/05 عنوان قانون :ابلاغ فهرست ۵۸ ردیف تعرفه کالاهایی که در مراحل ثبت سفارش و ترخیص نیاز …

بیشتر