ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی و ضروری و میوه توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان و پیله وران از طریق بازارچه های مرزی

نوع قانون :بخش نامهمحل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک تاریخ :1400/01/23عنوان قانون :ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی و ضروری و میوه توسط شرکت …

بیشتر

بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰

نوع قانون : بخشنامه محل صدور :وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاریخ : 1399/12/27 شماره قانون:251193 عنوان قانون : تعیین حداقل مزد 1400 منبع: وزارت تعاون ، کار …

بیشتر

بخشنامه موضوع اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره ۸ یا جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 1399/10/17 شماره قانون: 210/99/71 عنوان قانون : بخشنامه موضوع اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره …

بیشتر

بخشنامه موضوع ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ :1399/10/01 شماره قانون: 200/99/69 عنوان قانون : بخشنامه موضوع ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر …

بیشتر

نحوه اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص ترخیص کالاهای رسوبی از بنادر و گمرکات کشور در سامانه جامع امور گمرکی

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/08/21 شماره قانون: 996473 عنوان قانون : نحوه اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص ترخیص کالاهای رسوبی از بنادر …

بیشتر