تصویبنامه درخصوص تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای

نوع قانون : تصویبنامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/07/30 شماره قانون: 86568 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق …

بیشتر

اصلاح تصویبنامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/06/10 شماره قانون: 63900 عنوان قانون :اصلاح تصویبنامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار به …

بیشتر