ابلاغ نسخه های اصلی فرم های گواهی مبدا و نمونه های مهر و امضا و مشخصات مراجع تایید کننده آن در کشور قزاقستان و قرقیزستان

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : گمرک
تاریخ : 1399/03/11
شماره قانون: 99/234999
عنوان قانون :ابلاغ نسخه های اصلی فرم های گواهی مبدا و نمونه های مهر و امضا و مشخصات مراجع تایید کننده آن در کشور قزاقستان و قرقیزستان
متن کامل قانون: نسخه های اصلی فرم های گواهی مبدا و نمونه های مهر و امضا و مشخصات مراجع تایید کننده آن در کشور قزاقستان و قرقیزستان طی نامه شماره 99/234999 مورخ 1399/03/11 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ابلاغ شد.
  
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.