اتاق ایران و عمان

 

اتاق ایران و عمان

 
رئیس: محسن ضرابی
نایب رئیس اول: محمد امین صباغی زاده
نایب رئیس دوم: شهلا عموری
خزانه دار: سید محمد ابراهیم علوی
دبیر کل: آرزو جمالی نظری
آدرس: تهران-خیابان استاد نجات الهی – خیابان سپند – پلاک 32 – طبقه 4 – واحد 8 
تلفن: 40886516- 40889530 (021) 
نمابر: 40889519 (021)
پست الکترونیکی: info@iromcc.com
وب سایت: www.iromcc.com
اعضای هیات رئیسه: احمد آزاد مرد – احمد شیرزادیان یزد -علی محمد صادقیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.