اطلاعیه دریافت مدارک مدعوین در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی 1400

به اطلاع  می رساند کلیه متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه 1400 که جهت ارائه پرونده فیزیکی به سازمان توسعه تجارت ایران از آنها دعوت بعمل آمده است، می بایست مستندات لازم را به شرح فرم های پیوست تهیه و پس از تایید و امضای مدیرعامل شرکت به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی به آدرس بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 16 حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ  1400/6/17 ارائه نمایند.

لازم به ذکر است فقط شرکتهایی که از سوی این سازمان دعوت شده اند می توانند مدارک خود را ارائه نمایند . همچنین دریافت مدارک فقط از نماینده مطلع و رسمی شرکت (همراه داشتن معرفی نامه الزامی است) امکان پذیر می باشد.

مقتضی است به منظور ایجاد نظم در تشکیل پرونده ها، رنگ بندی زونکن ها به شرح زیر تهیه گردد  :

– گروه صنعت و معدن : رنگ آبی

– گروه کشاورزی : رنگ سبز

– گروه خدمات : قرمز 

* تکمیل فرم شاخص های عمومی ارزیابی صادرکنندگان نمونه

* تکمیل فرم رسید دریافت مدارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.