بررسی مشکل ورود ارز/اسکناس از محل صادرات محصولات تولیدی شرکتها

عصر روز17 خرداد ماه سال 1401 جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان قزوین با حضور آقای مهندس عبدیان رئیس اتحادیه و آقایان جعفرزاده شایان ، پازوکی و سعیدیان اعضای هیات مدیره اتحادیه و خانم برومند دبیر اتحادیه برگزار شد.

این نشست پیرو درخواست بانک مرکزی جهت ارائه پیشنهادات سازنده اتحادیه جهت رفع مشکل فروش اسکناس صادرکنندگان به بانک مرکزی تشکیل شد.

لازم به توضیح است که بعد از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۶۵۰۹۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ گمرک که با عنایت به پیگیری معاونت ارزی بانک مرکزی صادر شد، بانکهای داخلی ارز اسکناس صادرکنندگان را نمی پذیرند و موکول به اظهارنامه هنگام ورود می نمایند و این موضوع مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

از اینرو در این جلسه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکل فوق الذکر توسط اعضای هیات مدیره اتحادیه بررسی گردید و مقرر شد پیشنهاداتی که به نفع صادرکنندگان می باشد در قالب نامه به بانک مرکزی ارسال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.