بسته حمایت از صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : گمرک
تاریخ : 1399/06/31
شماره قانون: 99/755400
عنوان قانون : بسته حمایت از صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
متن کامل قانون: بسته حمایت از صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط معاون فنی و امور گمرکی ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.