تمرکز ثبت سفارش کالاهای گروه یک و گروه 21 در دفترامور خدمات بازرگانی

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/04/09
شماره قانون: 60/88604
عنوان قانون : تمرکز ثبت سفارش کالاهای گروه یک و گروه 21 در دفترامور خدمات بازرگانی
متن کامل قانون: بخشنامه تمرکز ثبت سفارش کالاهای گروه یک و گروه 21 در دفترامور خدمات بازرگانی طی نامه شماره 60/88604 مورخ 99/04/09 ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.