رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ : 1399/02/27
شماره قانون: 200/99/22
عنوان قانون : رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷
متن کامل قانون: بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند ب ردیف ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۲ مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
  
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.