نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصادی کشور- سال 97

نوع قانون : مقررات ارزی
محل صدور :وزارت صنعت ، معدن و تجارت
تاریخ : 1397/08/29
شماره قانون: 60/224971
عنوان قانون :نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصادی کشور- سال 97
متن کامل قانون: ابلاغ نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصادی کشور- سال 97
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.