کمیته مشترک ایران و چک

 

کمیته مشترک ایران و چک

 
رئیس:  قدکی
نایب رئیس :  امین فرطوسی
نماینده اتاق: نرجس امینی
آدرس: تهران- خیابان طالقاتی- شماره 175 – ساختمان شمالی 
تلفن: 85732362 (021)  
نمابر:
پست الکترونیکی:
اعضاء: امیر احمد گلدوست، آیت اله قلی زاده مجاوری، امیر لطیفی، محمود اقبال بهبهانی، حمید جعفری، نظام الدین طباطبایی، میر مسعود کبریت ساز توکلی ، حمیدرضا نبی زاده، مرادسرخیرخیابانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.