امهال حق بیمه اسفندماه 98، فروردین و اردیبهشت ماه 99

نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
تاریخ 1398/12/26
شماره قانون 1000/98/14774
عنوان قانون امهال حق بیمه اسفندماه 98، فروردین و اردیبهشت ماه 99 سهم کارفرما جهت رسته های شغلی دهگانه که به علت شیوع ویروس کرونا تعطیل شده اند
متن کامل قانون: بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع امهال حق بیمه اسفندماه 98، فروردین و اردیبهشت ماه 99 سهم کارفرما جهت رسته های شغلی دهگانه که به علت شیوع ویروس کرونا تعطیل شده اند طی نامه 1000/98/14774 مورخ 1398/12/26 توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.
منبع: سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.