ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1397 به روش فروش اسکناس

نوع قانون :تصویب نامه

محل صدور : سازمان صنعت،معدن و تجارت

تاریخ :1400/03/23

عنوان قانون :ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1397 به روش فروش اسکناس
متن کامل قانون:
اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.