بخشنامه دفتر تعرفه در خصوص لزوم اخذ نظریه کامل آزمایشگاه و تعیین ماهیت پارچه های رومبلی

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : گمرک جمهوری اسلامی ایران

تاریخ :1400/02/07

عنوان قانون :بخشنامه دفتر تعرفه در خصوص لزوم اخذ نظریه کامل آزمایشگاه و تعیین ماهیت پارچه های رومبلی
متن کامل قانون:

بخشنامه دفتر تعرفه در خصوص لزوم اخذ نظریه کامل آزمایشگاه و تعیین ماهیت پارچه های رومبلی و ارائه اطلاعات کامل در اجرای دستورالعمل معاونت امور گمرکی گمرک ایران در خصوص تعیین تکلیف پارچه های رومبلی حلقوی موجود در گمرکات کشور
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.