بخشنامه شماره ۳/ ۱۴۰۰/ ۲۱۰ مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی

تاریخ :1400/02/01

عنوان قانون :بخشنامه شماره ۳/ ۱۴۰۰/ ۲۱۰ مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص
متن کامل قانون:

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰

 
منبع: معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.