تصمیمات نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/03/15
شماره قانون: 60/67135
عنوان قانون : تصمیمات نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
متن کامل قانون: تصمیمات نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
  
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.