تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/04/31

شماره قانون: 46823

عنوان قانون : تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ هیات وزیران درخصوص “الحاق عبارتی در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” طی نامه شماره ۴۶۸۲۳ مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد


 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.