تصویبنامه درخصوص تعیین اصلاحات تعرفه ای (۱۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/10/16

شماره قانون: 117691

عنوان قانون :
تصویبنامه درخصوص تعیین اصلاحات تعرفه ای (۱۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۰۷ وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص “تعیین اصلاحات تعرفه ای (۱۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹”، طی نامه شماره ۱۱۷۶۹۱ در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.