تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/07/05

شماره قانون: 75273

عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ هیات وزیران درخصوص “تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی” طی نامه شماره ۷۵۲۷۳ مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.