دستورالعمل سیستمی شدن مجوزهای ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : گمرک

تاریخ : 1399/03/27

شماره قانون: 311827

عنوان قانون :
دستورالعمل سیستمی شدن مجوزهای ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم

متن کامل قانون:


 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.