دستورالعمل مراحل تشکیل پرونده تجار

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : سایر

عنوان قانون :دستورالعمل مراحل تشکیل پرونده تجار
متن کامل قانون:

دستورالعمل مراحل تشکیل پرونده تجار توسط کارگروه پایش رفتارهای تجاری ابلاغ شد. 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.