صادرات دام

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور :وزارت جهادکشاورزی

تاریخ :1400/07/14

عنوان قانون : صادرات دام
متن کامل قانون:

تصویبنامه درخصوص مجاز بودن شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک مشخص


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.