ضوابط صادرات پارافین

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : گمرک جمهوری اسلامی ایران

تاریخ :1400/02/13

عنوان قانون :ضوابط صادرات پارافین
متن کامل قانون:


 
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ضوابط صادرات پارافین طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۸۲۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.