ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : سازمان تامین اجتماعی

شماره قانون: 47

عنوان قانون :ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی
متن کامل قانون:

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان‌ همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌ در اختیار او بگذارند.
بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای‌ کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.
بازرسان سازمان حق‌ دارند کارگاه‌ های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌ های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.