ماده 28 قانون تأمین اجتماعی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل
محل صدور : سازمان تامین اجتماعی
شماره قانون: 28
عنوان قانون :ماده 28 قانون تأمین اجتماعی
متن کامل قانون:
منابع درآمد سازمان به‌شرح ذیل می‌باشد: 
حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان 28% مزد یا حقوق است که 7% آن به عهده‌ بیمه شده و 18% به عهده کارفرما و 3% به وسیله‌ دولت تامین خواهد شد.
درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.
وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌ های نقدی مقرر در این قانون.
کمک‌ها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما 20% مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به 30% مزد حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.