مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمینه بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارا المپیک، فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون های قاره ای و سایر اشخاص

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : هیئت وزیران

تاریخ : 1399/04/29

شماره قانون: 45403

عنوان قانون :
مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمینه بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارا المپیک، فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون های قاره ای و سایر اشخاص
متن کامل قانون:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۲ هیات وزیران درخصوص “مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمینه بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارا المپیک، فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون های قاره ای و سایر اشخاص” طی نامه شماره ۴۵۴۰۳ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.