مصوبات جدید هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تسهیل و تسریع در  ترخیص نهاده های تولید

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران

تاریخ :1400/03/19

عنوان قانون :مصوبات جدید هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تسهیل و تسریع در  ترخیص نهاده های تولید
متن کامل قانون:

اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.